PhDr.Anna Frombergerová Ph.D. - Online psycholog

Doporučení a hodnocení psychologa :

Počet doporučení a hodnocení: 8

Dochvilnost psychologa
Připravenost psychologa
Přístup psychologa ke klientovi
Celková spokojenost s psychologem
 • Individuální psychologické poradenství pro děti, dospívající a dospělé    
 • Konzultace k tématům školního vzdělávání, poruch učení, efektivního učení, školního prospěchu, práce se stresem, motivace k učení, volby školy ad.
 • Psychologické poradenství v oblasti problémů ve výchově dětí a efektivní komunikace
 • Poradenství v oblasti výchovy a rizikového chování (šikana, záškoláctví, závislosti...).
 • Krizová intervence
 • Doktorský titul v oboru Pedagogická a školní psychologie - Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie (2018 – 2022)
 • Magisterský titul v oboru Psychologie - Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie (2017)
 • Výcvik v Krizové intervenci (2016)
 • Výcvik v Metodě rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina I a II (2014 a 2016)
 • Výcvik lektorů primární prevence rizikového chování (2014 – 2016)
 • Semináře v oblastech pedagogické a školní psychologie, efektivní komunikace, wellbeingu, práce s dětmi a rizikového chování.
 • Stáže v organizacích: Dětské krizové centrum, ZŠ Integrál, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6, Nemocnice na Homolce - klinická psychologie (neurologie), Thomayerova nemocnice - dětská psychiatrie, Středisko výchovné péče a diagnostický ústav, Na Dlouhé mezi, Triangl – centrum pro rodinu, Dys-centrum, dr. Krejčová, Psychiatrická nemocnice Bohnice – oddělení závislostí (dospělí).
 • Pracovala jako poradenská psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně – dětská diagnostika a intervence, prevence rizikového chování.
 • Působila jako školní psycholožka na základní škole a na víceletém gymnáziu.
 • Aktuálně pracuje intenzivněji s učiteli a studenty pedagogických fakult v rámci výuky, výcviků, školení a individuálního provázení.

Možnosti konzultace v jazyce

Možnosti konzultace

Pracovní hodiny

Momentálně zaneprázdněn

 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
Momentálně zaneprázdněn Objednat konzultaci

Motto psychologa

„Žádné trápení není tak malé, aby se s ním nedalo svěřit. Žádný problém není tak velký, aby se nedal řešit.“

Zprávy klientů

VYBERTE SI SVÉHO PSYCHOLOGA A ZAPOČNĚTE CESTU ZA SPOKOJENĚJŠÍM ŽIVOTEM

Začněte měnit Váš život k lepšímu ještě dnes!    Rezervujte si volný termín nyní