PhDr. et Mgr.Hana Alblová - Online psycholog

Doporučení a hodnocení psychologa :

Počet doporučení a hodnocení: 889

Dochvilnost psychologa
Připravenost psychologa
Přístup psychologa ke klientovi
Celková spokojenost s psychologem

•    Krizová intervence
•    Poruchy příjmu potravy
•    Sebepoškozování
•    Problematika závislostí
•    Individuální poradenství pro adolescenty
•    Dlouhodobé individuální poradenství
•    Řešení partnerských vztahů – rodina, párové poradenství, rozvodová řízení
•    Problematika sexuálních selhání
•    Překonávání traumat
•    Syndrom vyhoření v osobní i pracovní rovině - prokrastinace
•    Individuální koučink ve firmách či státních zařízení
•    Skupinová sezení
•    Aktuálně se soustředím na životní spokojenost klientů a tématikou migrantů v ČR (řeším problémy se začleněním do české společnosti).

•    Rigorózní řízení bylo dokončeno v roce 2008

•    Dále mám za sebou řadu kurzů a školení: 2015 - absolvování AKREDITOVANÉHO VÝCVIKU PROFESIONÁLNÍCH KOUČŮ, 2012-2016 - Skálův institut Praha, Pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové integrativní psychoterapii, Přednášky a doškolovací kurzy na rozličná psychologická témata.

•    Od roku 2010 se věnuji psychoterapii, lektorování a koučinku:

problematika mezilidských a partnerských vztahů, problémy dospívání, poruchy příjmu potravy, úzkostné stavy, poruchy spánku, pracovní diagnostika, rozvoj osobnosti, výklad automatické kresby z psychologického hlediska, relaxační techniky, psychohygiena, nácvik komunikačních technik, skupinová terapie. Komunikace v praxi obchodníka;

Základy komunikačních dovedností; Efektivní komunikace; Komunikace v konfliktních situacích; Komunikační a prezentační dovednosti; Řeč těla a nonverbální komunikace; Vedení lidí, jejich motivování a hodnocení; Asertivita; Kreativní řešení problémů;

Stres a jeho zvládání; Zvyšování výkonnosti; Prodejní dovednosti; Interkulturní komunikace; Manažerské minimum; Efektivní komunikace po telefonu; Vyjednávání; Zvládání změn; Komunikace s problémovým klientem; Předcházení domácímu násilí;

Syndrom vyhoření a jeho prevence; Koučink; Úvod do psychologie; Šikana a její systémové řešení;  Náročné životní situace a techniky jejich zvládání; Koučování ve vedení lidí; Hodnocení zaměstnanců; Efektivní vedení porad; Ochrana osobních údajů v organizaci; Práce se závislostmi


Možnosti konzultace v jazyce

Možnosti konzultace

Pracovní hodiny

Momentálně zaneprázdněn

  • Psychologické poradenství online
  • Psychologické poradenství online
  • Psychologické poradenství online
  • Psychologické poradenství online
  • Psychologické poradenství online
  • Psychologické poradenství online
  • Psychologické poradenství online
  • Psychologické poradenství online
  • Psychologické poradenství online
Momentálně zaneprázdněn Objednat konzultaci

Motto psychologa

„Život je boj, ale i ten lze zvládnout se vztyčenou hlavou.“

Zprávy klientů

VYBERTE SI SVÉHO PSYCHOLOGA A ZAPOČNĚTE CESTU ZA SPOKOJENĚJŠÍM ŽIVOTEM

Začněte měnit Váš život k lepšímu ještě dnes!    Rezervujte si volný termín nyní