Online
PhDr.Mariana Račková PhD. - Online psycholog

Doporučení a hodnocení psychologa :

Počet doporučení a hodnocení: 65

Dochvilnost psychologa
Připravenost psychologa
Přístup psychologa ke klientovi
Celková spokojenost s psychologem
 • Individuální psychologické poradenství pro mládež a dospělé
 • Individuální psychologické poradenství pro seniory
 • Individuální / skupinové poradenství pro pracovníky firmy
 • Zaměření na jednotlivce - pozornost otázkám osobnostního rozvoje, seberegulačním a rozhodovacím procesům, podpora zdravého životního stylu bez závislého chování a drog, řešení konfliktů, porozumění změnám a vztahovým problémům, anatomii lži, redukci zátěže, minimalizaci stresu, agrese a šikany, podpora duševního zdraví, rozvíjení nadání a kreativity
 • Zaměření na starší jednotlivce - koncentrace na hledání smyslu života, jeho místa v společnosti, úloze osobní užitečnosti a významu aktivního stárnutí, způsoby trávení volného času, zdravé životního stylu, navození štěstí, spánku, pozitivního myšlení, chuť objevovat a hledat, trénink mozku
 • Zaměření na firemní prostředí - vedení, manažerská komunikace - formy a druhy komunikace, práce z domu, podpora týmové práce, týmové role, způsoby motivace zaměstnanců, řešení konfliktů na pracovišti, sladění osobního a pracovního života, time management, psychohygiena.

 • Rizikové chování dětí a mládeže, osvědčení s celostátní platností, 2009
 • Semafor zvládání agrese žáků, 1. Inovační vzdělávání, 2012
 • Drogy a duševní zdraví, 2006-2007, osvědčení
 • Adlerian Psychology Spring School in Košice, 2003, 2014, 2015, osvědčení
 • Řešení mezilidských vztahů - komunikační dovednosti, 2008, certifikát
 • Health Education Project, I., II. 1994, - 1997, certifikát
 • The Summer School of School Psychology, 1993, certifikát
 • Rekvalifikační studium - školní a poradenská psychologie, 1992-1994
 • UPJŠ Košice, titul PhDr. 1985
 • UK Bratislava, titul PhD. 2003-2007


Možnosti konzultace v jazyce

Možnosti konzultace

Pracovní hodiny

Momentálně zaneprázdněn

 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
Momentálně zaneprázdněn Objednat konzultaci

Motto psychologa

„Člověk, který kráčí po laně, musí najít těžiště sám v sobě.“

Zprávy klientů

VYBERTE SI SVÉHO PSYCHOLOGA A ZAPOČNĚTE CESTU ZA SPOKOJENĚJŠÍM ŽIVOTEM

Začněte měnit Váš život k lepšímu ještě dnes!    Rezervujte si volný termín nyní