Psychologické poradenství online

Doporučení a hodnocení psychologa :

Počet doporučení a hodnocení: 162

Dochvilnost psychologa
Připravenost psychologa
Přístup psychologa ke klientovi
Celková spokojenost s psychologem
 • Individuální psychologické poradenství pro dospělé a dospívající
 • Partnerské a rodinné poradenství
 • Poradenství se vztahovými problémy
 • Poradenství při zvládání stresových situací a nadměrné zátěži
 • Autogenní tréning a psychohygiena (využívá se pro uvolnění a odbourání stresu)
 • Krizová intervence, pomoc a podpora při zvládání těžkých životních situací
 • V současnosti pracuji jako psycholog na referátu poradensko-psychologických služeb, kde se setkávám s rodinami v rozvodovém řízení, s manžely, páry a jejich dětmi. Mou náplní práce je psychologické poradenství, ať už individuální, rodinné, nebo i párové a mým cílem je zlepšování rodinných vztahů tak, aby dítě vyrůstalo v prostředí vhodném pro jeho zdravý psychický a fyzický vývoj, a taktéž podpora klientů při zvládání situace, ve které se nacházejí.
 • Vysokoškolské studium oboru psychologie v Bratislavě na Paneurópskej vysokej škole
 • Práce v Intervenčním týmu ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky
 • Kurz systemického rozhovoru
 • Kurz autogenního tréningu a hypnózy
 • Dobrovolnická praxe v internetové poradenství IP-čko pro mladistvé
 • Kur online krizové intervence, psychologické a sociální pomoci v krizových situacích
 • E-learningové kurzy „Ochrana dětí před násilím“
 • Kurz práce s terapeutickými kartami

Možnosti konzultace v jazyce

Možnosti konzultace

Pracovní hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Čtvrtek, 23.03.2023                                
Pátek, 24.03.2023                                
Pondělí, 27.03.2023                                
Úterý, 28.03.2023                                
Středa, 29.03.2023                                
Čtvrtek, 30.03.2023                                

K dispozici Zaneprázdněn


 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
Nejbližší volná konzultace: 23.03.2023 od 09:15 Objednat konzultaci

Motto psychologa

„V momentě, kdy už nedokážeme změnit situaci stojíme před výzvou změnit sami sebe. – Viktro Frankl“

Zprávy klientů

VYBERTE SI SVÉHO PSYCHOLOGA A ZAPOČNĚTE CESTU ZA SPOKOJENĚJŠÍM ŽIVOTEM

Začněte měnit Váš život k lepšímu ještě dnes!    Rezervujte si volný termín nyní